HEM

Terapi Stugan är ett ställe i Backaryd.

Stugan ligger i ett renoverat garage bakom mitt hus.

Där erbjuds 20 års utbildning och erfarnehet om kroppen, för att hjälpa dig med rätt terapi.


Vad betyder Terapi?

Ordet “terapi” betyder egentligen “behandling av sjukdomstillstånd” och kan alltså syfta på allt från sjukgymnastik till medicinering. Men när vi till vardags talar om terapi menar vi ofta behandling av psykiska besvär med hjälp av samtal.


Vad är Swedish Terapi?

Jag är en amerikansk/svensk medborgare som väljer att kalla den typ av arbete jag utför Swedish Terapi. Det är en kombination av 20+ års utbildning från USA och Sverige. Den innehåller många typ av massage stilar så att din upplevelse är en unik  behandling för dig.  Vi har ett samtal med kroppen.


Det finns en tid för medicinering, utan tvekan. Varför inte hjälpa kroppen att återhämta sig från vardagen. Finns det en signal som säger att vi ska sakta ner eller vara uppmärksamma på kroppen?


Swedish Terapi gör det bästa för varje individ genom att ha ett samtal med kroppen.Terapi Stugan is a place in the small village of Backaryd, Sweden located behind my house in a renovated garage. In this stugan, two decades of education about the body come together to provide the right therapy for you.


What does Therapy mean?

The word “therapy” actually means “treatment of a disease state” and can therefore refer to
everything from physical therapy to medication. But when we talk about therapy in every day life, we often mean treatment of psychological problems with the help of conversations.


What is Swedish Terapi?
I am an American / Swedish citizen who choses to call the type of work I do, Swedish Terapi. It is a combination 20+ years of education from the USA and Sweden.  It includes many styles of massage to personalize a treatment for you.  We have a conversation with the body.


There is a time for medication, no doubt.  Why not help the body recover from every day life. Is there a signal telling us to slow down or to pay attention to the body?


Swedish Terapi does the best for each individual by having a conversation with the body.

KONTAKTA MIG:

Ni är välkommen till Terapi Stugan. 

You are welcome to the Terapi Stugan.


Endast Bokning (by appt only):

SMS / Tel 076 305 9507
Kapellvägen 3
37277 Backaryd

Samtal med kroppen:
“Om du lyssnar när kroppen pratar slipper du kanske höra den skrika.”

Copyright @ All Rights Reserved