MJUK VÄVNAD

Mjuk Vävnad

Massage utbildning har lärt mig skeletal musklerna och basic fysiologi i USA. 


Efter studier jag mer om fascia och jobbar med mycket människor, jag ser kroppen som ett ekosystem.  Många komplex delarna måste fungera tillsammans och oberoende av så att kroppen kan fatta en rätt eller bra beslut. 


Vi är en forma att skapade vid celler, vävnad, och vätska.  Dessa strukturen ger information till kroppen med i komplex krets.  Därför vi kan tänker, går, talar, lär oss, och skapar idéer. 


Områden som saknar röst eller är alltför täta, hur kan kroppen tolka signaler?


Identifiera stumma områden i ett tidigt stadie, så kan de mjuka vävnaderna i kroppen hålla sig friska och fuktiga.  Ändra ekosystemet, förändra resultet.


Våra mål med mikrovanor är:

  • Det ökade trycket som får vätska att röra sig framåt. 
  • Klara signaler omvandlas i fuktiga vävnader.
  • Aktiveras små komponenter genom fysiska stimuli.

Soft Tissues

Massage education in the USA taught me skeletal muscles and basic physiology.


After studying more about fascia and working with many individuals over 20 years, I see the body as an ecosystem.  Many complex parts working together and independently at the same time so the body can make a good decision. 


We are a form made up of cells, tissues, and fluids.  These structures give the body information in complex circuits.  So we can think, walk, talk, learn, and create ideas. 


When an area is dense and speechless, how can the body interpret the correct signal? 


Change the input, change the output.  Change the environment, change the result.


Our goals with mini habits are:

  • Pressure changes allow fluid to move forward. 
  • Clear signals transduce in moist tissues.  
  • Activate small components with physial pressure.

KONTAKTA MIG:

Ni är välkommen till Terapi Stugan. 

You are welcome to the Terapi Stugan.


Endast Bokning (by appt only):

SMS / Tel 076 305 9507
Kapellvägen 3
37277 Backaryd

Samtal med kroppen:
“Om du lyssnar när kroppen pratar slipper du kanske höra den skrika.”