SMÄRTA från Lorimer Moseley

"Lär Dig Din Egen Behandling" är baserad på forskning. Det uppmuntrar oss att få kontakt med vårt nervsystem och förändrar signaler eller input.


Lorimer Moseley tar ett komplext besvär - smärta - och ger oss neurovetenskaplig information, kunskap ochutbildning om det. Hans non-profit hemsidan "Pain Revolution dot org" i Australien finns på många språk men tyvärr inte på svenska! :( https://www.painrevolution.org 


TEDx Talk har igen svensk undertext. :(


TEDxAdelaide - Lorimer Moseley - Why Things Hurt

https://youtu.be/gwd-wLdIHjs?si=sfsRkON62W-IspHb

@13:27

Det här är problemet, att om vi fortsätter belasta neuronerna, hjärncellerna som producerar smärta, bli bättre på att producera smärta. Dom blir mer och mer känsliga, så vi behöver mindre och mindre påverkan (inflytande).

This is the problem, that if we keep running the neurons, the brain cells that produce pain, they get better at producing pain. They become more and more sensitive, so we need a smaller and smaller influence.


@13:50

Det andra som händer är att alla dessa nätverk förlorar sin kapacitet att vara specifika och precisa, så smärtan sprider sig. Smärtan ändrar kvalitet. Till slut är den inte ens informativ.

Den blir både ohjälpsam och ej informativ.

The other thing that happens is that all of these networks lose their capacity to be specific and precise, so the pain spreads. The pain changes its quality. Ultimately, it's not even informative.

It's both unhelpful and uninformative.SMÄRTA FAKTAR 

PDFs är bara på engelska. :(

https://www.painrevolution.org/painfactsSådant som AKTIVERAS tillsammans,

KOPPLAS tillsammans.


Aktiveras trycksensorer: 

Ge mer information med våra sinnen så att kroppen kan fatta bättre beslut med anpassingsbarhet, rörlighet, och stabilitet.

1)  Pain is ALWAYS real.

3)  Pain does not = equal tissue damage.

8)  Retrain the Pain System

Läs mer om hemsidan:

Läs mer om hemsidan:

Läs mer om hemsidan:

KONTAKTA MIG:

Ni är välkommen till Terapi Stugan. 

You are welcome to the Terapi Stugan.


Endast Bokning (by appt only):

SMS / Tel 076 305 9507
Kapellvägen 3
37277 Backaryd

Samtal med kroppen:
“Om du lyssnar när kroppen pratar slipper du kanske höra den skrika.”

Copyright @ All Rights Reserved