INLÄRNINGSPYRAMIDEN

Trycksensorer - 

våra sinnen = våra uppfattningsförmågor

Pressure Sensors -

our senses lead to our ability to perceive

Vår kropp lär sig balans, koordination och stabilitet genom beröring. Känselsensorer kallas tycksensorer med Swedish Terapi finns överallt på huden och ligament (proprioception) och i de djup mjuka lagren av våra organ, membran, och muskler (interoception).


Sensorerna meddelar hjärnan, det centrala nervsystemet. Om man skulle uppnå sitt Sanna Jag, så skulle alla delar av pyramiden nå till stjärnan. Om en del behöver support, så hjälper nivån under till med att nå målet. Det här händer utan medvetet tänkande.


Det är självklart att skrivande stärker inlärning. Läsande stärker inlärning. Kom ihåg, att det gör också medveten rörelse, uppmärksamhet till kroppens båda sidor, undersökande av intryck samt öga hand koordination. Liksom i pyramidens nedre hörn, är taktil beröring och proprioception fundamentala pelare för att nå målet i inlärning.

 

The Pyramid of Learning (Inlärningspyramiden) användes i boken skriven av Mary Williams och Sherry Shellenberger, ”Hur fungerar din motor?” (1996). Sedan dess har lärda personer och terapeuter i hela världen använd den här modellen för att uppnå målet för inlärning.


Se Academic Learning (Akademisk Inlärning) i pyramiden. Om man ska uppnå den här komponenten så är ”Auditory Learning Skills” (Auditiva inlärningsförmågor) och ”Attention Center Functions” (Uppmärksamhetsfunktioner) i gula lådor ett sätt att nå målet.


Notera att stress, sjukdom och förändringar i livet som tex förlust ändrar komponenterna ”Activities of Daily Living” (Daglig aktivitet) och ”Behavior” (Uppförande)  ändrar sig under dessa omständigheter därför blir ”Academic Learning” (Akademisk inlärning) påverkad.


Det är svårt att nå fram till någon som var stressade. Stress ändrar vår hjärna och kropp vilket i sin tur gör att vi får svårare att koncentrera oss, att fokusera och att lära nya saker.


Vi började använda ett nytt sätt för stresshantering genom att använda två fundamentala komponenter i inlärningen: Känslan av Beröring och Rörelse.  Rörelse med aktivitet kan sjunka stresshormon kortisol samma tid så kan en välbefinnade kram.

KONTAKTA MIG:

Ni är välkommen till Terapi Stugan. 

You are welcome to the Terapi Stugan.


Endast Bokning (by appt only):

SMS / Tel 076 305 9507
Kapellvägen 3
37277 Backaryd

Samtal med kroppen:
“Om du lyssnar när kroppen pratar slipper du kanske höra den skrika.”