INFO

Swedish Terapi är min form av massage som jag har lärt mig från mina Amerikanska studier av Precision Neuro Muscular Therapy (PNMT), Trigger Point  Terapi (TrP), Muscle Energy Technique (MET), Hesch Metod, MELT Metod, Dorn Metod, och Fascial Manipulation ifrån Italianen syskon Dr. Carla Stecco och Dr. Antonio Stecco. 


Jag har studerat mer med bindväv som kallas fascia.


Fascia är vävnaden under skinnet och runt musklerna, leder, ben och organ.  Vätskan den befinner sig i också känd som Extra Cellular Matrix (ECM).


Fascia är latin för “band”, och dess kollagen fibrer och elastinsträngar skapar vävnad.  Den förbinder stortån till knäet, till höften, till ländryggen, till axlarna, till nacken, till lillfingret och tillbaks till huvudet.  Den kopplar oss ihop med kroppsensation nervändar och ges oss somatosensation.


ECM badar fascian i en flytande stärkelsehaltig protein soppa.  Den innehåller vätskan, fibrer och andra celler.


Dr Carla Stecco, en Italiensk forskare och en medicinsk läkare framlägger att fascian kan vara begränsad över musklerna. Följaktligen, man kan ha smärta pga. att fascian inte glider eller rör sig. Sträckning av fascian ger smärta och minskar rörelseförmågan.


Stretcha löser INTE problemet och kan i vissa fall orsaka mer smärta med

Myofascial smärta besvär.


Mekanisk stimulering: Glid, Kompression, Tryck, Drag och Vibration kan erbjuda stillstående platsarna rörelsen.  Stimulering ändrar molekylernas bindning i kroppstyget, därav känns vi mjukare och formbarare.


På samma sätt kan massage ändra nervsystem så att kroppen kan fatta rätt eller bättre beslut.

Swedish Terapi is my form of massage that I have learned from studying Precision Neuro Muscular Therapy (PNMT), Trigger Point  Therapy (TrP), Muscle Energy Technique (MET), Hesch Method, MELT Method, Dorn Method och Fascial Manipulation with brother and sister Dr. Carla Stecco and Dr. Antonio Stecco. 


I have been studying more about fascia.


Fascia is a tissue under the skin and that contains fluid known as Extra Cellular Matrix (ECM or Interstitium).  Fascia is latin for "band", and this collagen tissue connects our big toe to the knee, to our hips, and low back up to the shoulders to the neck to the little finger and back to the head.  The watery matrix bathes fascia at every turn.  It connects us with body sensation, also called Somatosensation. 


The ECM is watery rich gel is a mobile protein rich soup that contains fluid, fibers and cells. 


Dr. Carla Stecco, an Italian anatomist and orthopedic surgeon the the Neurology Department at Padova University in Italy.


As a medical doctor and fascia researcher, she suggests that the fascia can be restricted over the muscles. Consequently, one may have pain due to that the fascia does not slide or move. Stretching of the tissue/fascia causes pain and reduces the ability to move.


Stretching does NOT solve the problem and in some cases may cause more pain. This is myofascia pain problems.


Mechanical stimulation: Gliding, Compression, Pressure, Pulling/Pushing, and Vibration can offer the stationary places movement. Stimulation changes the binding of the molecules in the body's tissue, as a result we feel softer and more malleable.


In the same way, massage can change the nervous system so that the body can make the right or better decisions.

KONTAKTA MIG:

Ni är välkommen till Terapi Stugan. 

You are welcome to the Terapi Stugan.


Endast Bokning (by appt only):

SMS / Tel 076 305 9507
Kapellvägen 3
37277 Backaryd

Samtal med kroppen:
“Om du lyssnar när kroppen pratar slipper du kanske höra den skrika.”

Copyright @ All Rights Reserved