MIKROVANOR

Mikrovanor -

Jag tycker om att introducera enkla metoder som jag har lärt mig för att kunna hjälpa min kroppen.


Lär dig din egen mikrovana så att mjuka vävnaderna i kroppen hålla sig friska och fuktiga.  


Dr. Michael Mosley, brittska läkare sa-

"En liten förändring kan ge enorm hälsoeffekt."


Det tar tid att lär dig någonting nytt.  Håll mikrovana kort, enkel och mjuk. 


Ge din fulla uppmärksamhet under behandling, ca 5-7 minuter.  Fortsätt sedan med din dag.


Tillsätta 1 mikrovana i daglig rutinen.  Efter det är en vana för en månad, vad säger kroppen?  

Mini Habits -

I would like to introduce simple methods that I have learned which have helped my body. 


Learn your own mini habit so the soft tissues in the body stay healthy and hydrated.


Dr. Michael Mosley is a British doctor who says, "A small change change give enormous healthly effects."


It takes time to learn something new.  Keep the mini habit short, simple, and soft.


Give your full attention for just 5-7 minutes.  Then continue on your day.


Add 1 minihabit to a daily routine.  After the habit is established for a month, what does the body say?

KONTAKTA MIG:

Ni är välkommen till Terapi Stugan. 

You are welcome to the Terapi Stugan.


Endast Bokning (by appt only):

SMS / Tel 076 305 9507
Kapellvägen 3
37277 Backaryd

Samtal med kroppen:
“Om du lyssnar när kroppen pratar slipper du kanske höra den skrika.”